Křižowy puć

Zhromadna modlitwa křižoweho puća wosady je wutoru a štwórtk w 19.00h w farskej cyrkwi.

Štwórtk je w 17.00h za dźěći modlitwa křižoweho puća w farskej cyrkwi.